Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 12a,

I. INFORMACJA O COOKIES:

 1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje własne pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje również tzw. cookies zewnętrzne, w następujących celach:
  – zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Salesmanago
  – popularyzacji naszej strony za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, facebook.com, youtube.com, vimeo.com, instagram.com.
  Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.
 3. Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest umożliwienie prawidłowego działania i kontrolowania ruchu na stronie internetowej. Dane będą przetwarzane jedynie przez czas istnienia uzasadnionego interesu po stronie Administratora.
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.
  Informacje mogące stanowić dane osobowe zbierane są w sposób dobrowolny, ewentualne zmiany dokonane przez użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookies mogą wpłynąć na działanie i wyświetlanie wszystkich treści na stronie internetowej.

II. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych kontakt możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez email: rodo@koalicjaobywatelska.pl.
 2. W przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych podstawą ich przetwarzania do celów wysyłki Newslettera jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Szczegółowa informacje o plikach cookies zawarto w pkt. I niniejszej Polityki prywatności).
 3. Cel przetwarzania danych to informowanie oraz promowanie działalności komitetu wyborczego i jego kandydatów w celu agitacji wyborczej, umożliwienie kontaktu z użytkownikiem a także administrowanie przekazanymi w tym celu danymi.
 4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio do osób których dotyczą i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu, osobom upoważnionym przez Administratora czy podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradcze lub marketingowe. W przypadku wyrażenia na to zgody dane po rozwiązaniu komitetu będą przekazane do Platformy Obywatelskiej.
 5. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przechowywane są przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów związanych z wysyłką Newslettera.
 7. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.
 8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w tym w szczególności lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dzięki głosowaniu na Koalicje Obywatelską. Zyskasz pewność, że Torun będzie miał godnego prezydenta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam venenatis magna erat. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent in leo mollis tellus lacinia interdum quis at odio. Quisque a sodales felis. Duis faucibus sapien et consectetur pulvinar. Maecenas pellentesque gravida lacus, in feugiat eros condimentum a.

 

Tak głosuje na was!