Program dla dzielnic

Okręg wyborczy nr 1
Podgórz

Otworzymy Most kolejowy im. E. Malinowskiego dla ruchu pieszego i rowerowego.
Utworzymy szkołę średnią na lewobrzeżu.
Przebudujemy Most Piłsudskiego zgodnie z uwagami mieszkańców.
Stworzymy nowe przedszkole dla Podgórza i Stawek.

Czerniewice

Przyspieszymy dokończenie programu przebudowy dróg osiedlowych.
Dostosujemy linie komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców oraz zwiększymy częstotliwość kursowania autobusów.
Zwiększymy liczbę żłobka miejskiego o 100 miejsc.
Kaszczorek
Przebudujemy drewniany most na Drwęcy.
Postawimy na inwestycje i rozwój ośrodka zdrowia przy ulicy Smoczej.
Zadbamy o dodatkowe miejsca parkingowe i powstanie punktów informacji senioralnej.
Stworzymy Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

Skarpa

Zwiększymy bezpieczeństwo na osiedlu – pojawi się więcej patroli pieszych po zmroku.
Rozwiniemy przestrzeń rekreacyjną w lasku przy Skarpie wzdłuż Leśnego Traktu.
Dofinansujemy budowę placów zabaw przez spółdzielnię.
W porozumieniu ze spółdzielniami wybudujemy nowe parkingi i miejsca postojowe.

Stawki

Doprowadzimy linię tramwajową do Dworca PKP.
Zrewitalizujemy Kępę Bazarową.
Zapewnimy środki dla organizacji pozarządowych na działania w sferze kultury.
Rozbudujemy infrastrukturę sportową.

Rudak

Przeznaczymy większe środki na działalność Domu Muz.
Zadbamy o powstanie zaplecza handlowego dla nowopowstałych osiedli przy ul. Strzałowej, Okólnej i Łódzkiej.
Zadbamy o uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci i stworzenie oferty wykorzystującej obecnie zaniedbane forty.
Wybudujemy szkołę podstawową przy ul. Strzałowej.

Okręg wyborczy nr 2
Bydgoskie Przedmieście

Przebudujemy ulicę Bydgoską na odcinku od ul. Reja do ul. Chopina.
Zapewnimy nowe miejsca parkingowe.
Wyremontujemy plac zabaw w Parku Miejskim przy ul. Klonowica oraz zainstalujemy tu nowoczesne oświetlanie.
Odnowimy park na tzw. „Rudelce”. Powstaną tu nowe ścieżki i place zabaw.
Zainstalujemy nowe stojaki dla rowerów.
Wyremontujemy ulicę Słowackiego. Zlikwidujemy brukową nawierzchnię od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza.

Bielany

Zabezpieczymy miejskie środki na remont parku bielańskiego UMK za kampusem i akademikami.
Stworzymy mini-parki oraz wyspy zieleni, które są niezbędne na obszarach, gdzie dominują bloki z płyty.
Zbudujemy więcej placów zabaw i miejsc rekreacji w rejonie uli Reja, Gagarina i Okrężnej.

Osiedle Św. Klemensa

Zlikwidujemy dzikie wysypiska śmieci w parku bielańskim, otaczającym działki Św. Klemensa.
Uruchomimy więcej patroli Straży Miejskiej na obszarze osiedla.
Wyremontujemy drogi na osiedlu.

Działki Józefa

Wyremontujemy drogi osiedlowe na Działkach Józefa.
Zwiększymy bezpieczeństwo poruszania się na tym obszarze.
Stworzymy park wzdłuż ulicy Św. Józefa od skrzyżowania ze Żwirki Wigury do ul. Chełmińskiej. Tu powstanie zielony
obszar z zewnętrznymi siłowniami i pasażem.
Zwiększymy środki na walkę ze smogiem. Większe dotacje miejskie dla osób, które będą chciały zlikwidować stare
piece i przejdą np. na ogrzewanie gazowe.
Lepiej połączymi ten obszar z innymi częściami miasta.
Powstanie przystanek przesiadkowy MZK przy ul. Św. Józefa z większą liczbą popularnych linii autobusowych

Okręg wyborczy nr 3
Wrzosy

Wybudujemy Skate Park, basen letni i lodowisko na osiedlu.
Stworzymy park wzdłuż ulicy Polnej.
Doposażymy istniejące place zabaw w urządzenia dla najmłodszych dzieci.
Zadbamy o bezpieczeństwo. Pojawią się kamery i zapięcia do rowerów.
Zorganizujemy parking dla rowerów przy ul. Lisiej, z którego łatwo będzie przesiąść się do autobusów MZK
Zajmiemy się wyniesieniem poziomu skrzyżowań, tam gdzie życzą sobie tego mieszkańcy, w celu poprawy bezpieczeństwa.

„JAR”

Zbudujemy basen letni i wodny plac zabaw.
Stworzymy miejsca do rekreacji.
Zadbamy o dobre rozwiązania komunikacyjne.
Dopilnujemy, żeby linia tramwajowa dobrze służyła Mieszkańcom, a nie była źródłem hałasu.
Zbudujemy szkołę podstawową.

Stare Miasto

Utworzymy całoroczny „Orlik” np. przy placu św. Katarzyny
Zorganizujemy miejską wypożyczalnię kajaków i sprzętu wodnego przy przystani na Wiśle.
Dopracujemy zasady parkowania, aby uprzywilejować Mieszkańców.
Sprawimy, że bulwar filadelfijski będzie znacznie bardziej przyjazny dla Mieszkańców.
Wyremontujemy szkołę podstawową nr 1

Chełmińskie

Stworzymy place rowerowe, mini miasteczka do nauki zasad ruchu drogowego.
Zbudujemy place zabaw nie zapominając o najmłodszych.
Zadbamy o bezpieczeństwo. Pojawią się kamery i stojaki do rowerów.
Zakończymy problemy związane z przejazdami kolejowymi.
Zagospodarujemy teren po Dworcu Północnym.
Będziemy dążyli do dalszego zadaszenia miejskiego targowiska.

Okręg wyborczy nr 4
Bielawy i Grębocin

Przebudujemy ulicę Olsztyńską – powstaną drogi rowerowe i ścieżki dla pieszych – uwzględnimy też ulokowanie torowiska tramwajowego do Grębocina.
Zbudujemy więcej dróg osiedlowych oraz zwiększymy liczbę ogólnodostępnych miejsc parkingowych.
Rozpoczniemy program budowy dróg dojazdowych do zakładów pracy i przedsiębiorstw znajdujących się w obrębie ulic Ceramicznej, Granicznej i Wapiennej.
Stworzymy Osiedlowe Centrum Aktywności w porozumieniu
z lokalnymi organizacjami i środowiskami pozarządowymi.
Utworzymy zielony pasaż wzdłuż linii kolejowej na granicy Bielaw i Grębocina. Tu znajdą się bezpieczne i oświetlone place zabaw.

Mokre

Zwiększymy atrakcyjność inwestycyjną terenów Katarzynki, także poprzez program modernizacji dróg dojazdowych do zakładów pracy i przedsiębiorstw.
Wyremontujemy Garbaty Mostek i zrewitalizujemy jego otoczenie.
Przygotujemy budowę dwóch parkingów wielopoziomowych dla mieszkańców, a także parkingu zbiorczego dla odwiedzających pacjentów Szpitala Miejskiego.
Stworzymy Osiedlowe Centrum Aktywności z nowoczesną biblioteką, centrum kultury, inkubatorem inicjatyw społecznych oraz programem aktywizacji seniorów i osób
z niepełnosprawnościami.

Rubinkowo

Zbudujemy dwa wielopoziome parkingi dla mieszkańców Rubinkowa, które będą połączone z osiedlowymi „dworcami” komunikacji miejskiej.
Uruchomimy pośpieszne autobusy do centrum miasta, na dworzec kolejowy „Toruń Główny” i na kampus Uniwersytetu.
Zapewnimy wsparcie i pomoc seniorom w ramach Osiedlowych Centrów Aktywności.
Zapewnimy większe bezpieczeństwo mieszkańców poprzez częstsze – piesze i rowerowe – patrole straży miejskiej, zwłaszcza wieczorami i nocą, rozwój sieci monitoringu miejskiego oraz ścisłą współpracę miasta z policją.

Jakubskie Przedmieście i Winnica

Zwiększymy bezpieczeństwo poprzez spowolnienie ruchu na ulicach osiedlowych, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i woonerfów.
Stworzymy spójną siec ścieżek rowerowych.
Zorganizujemy Radę Okręgu dla Jakubskiego Przedmieścia i Winnicy, która dysponować będzie własnym budżetem.
Stworzymy „Zieloną Bramę Jakubskiego Przedmieścia” na skrzyżowaniu ulic Traugutta, Waryńskiego i Lubickiej.
Wesprzemy rozwój oferty publicznych i niepublicznych żłobków oraz przedszkoli, a także domowych form opieki nad dziećmi na obszarze tych osiedli.

Dzięki głosowaniu na Koalicje Obywatelską. Zyskasz pewność, że Torun będzie miał godnego prezydenta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam venenatis magna erat. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent in leo mollis tellus lacinia interdum quis at odio. Quisque a sodales felis. Duis faucibus sapien et consectetur pulvinar. Maecenas pellentesque gravida lacus, in feugiat eros condimentum a.

 

Tak głosuje na was!